Błogosławiona Rodzina Ulmów

Józef Ulma przyszedł na świat 2 marca 1900 roku w Markowej jako jedno z czworga dzieci Marcina Ulmy i Franciszki z domu Kluz. Jego rodzice mieszkali w niewielkim drewnianym domu i utrzymywali się z pracy na roli. Józef ukończył najpierw cztery klasy szkoły powszechnej w Markowej, a następnie – po odbytej służbie wojskowej – ukończył z wyróżnieniem półroczny kurs
w Szkole Rolniczej w Pilźnie.

Wiktoria z domu Niemczyk urodziła się 10 grudnia 1912 roku jako trzynaste dziecko z czternaściorga dzieci Jana i Franciszki Homa. Już w wieku 6 lat straciła matkę, a krótko przed jej ślubem z Józefem zmarł jej ojciec. Uczyła się w Szkole Powszechnej w Markowej. Uczęszczała też na kursy na Uniwersytecie Ludowym w pobliskiej miejscowości Gać, a po ślubie poświęciła się pracy w domu i opiece nad dziećmi.

7 lipca 1935 roku Józef i Wiktoria zawarli sakramentalny związek małżeński w kościele parafialnym w Markowej pod wezwaniem św. Doroty. Dziesięć lat małżeństwa przyniosło Ulmom sześcioro potomstwa: Stanisławę (ur. 18 VII 1936r), Barbarę (ur. 6 X1937), Władysława(ur. 5 XII 1938r) i Marię( ur. 16 IX 1942r.) Wychowywali je w duchu wiary i miłości, ucząc pracowitości i szacunku do bliźnich. Aby pomieścić powiększającą się rodzinę, Ulmowie mieli plan przeprowadzki na wschodni kraniec województwa lwowskiego. W Wojsławicach , nieopodal Sokala, nabyli 5 hektarów ziemi. Wybuch wojny pokrzyżował ich nadzieje.

Józef i Wiktoria zajmowali się rolnictwem na kilkuhektarowym gospodarstwie.

Józef Ulma uprawiał warzywa, trudnił się sadownictwem, którego był aktywnym propagatorem w rodzinnej miejscowości. Założył pierwsze sady i szkółkę drzew owocowych, w której demonstrował techniki sadownicze między innymi zajmował się szczepieniem drzew. Od podstaw nauczył się hodowli pszczół i jedwabników, za co był podwójnie wyróżniony na Powiatowej Wystawie Rolniczej w Przeworsku, która trwała od 27 października do 3 listopada 1933r. przez Okręgowe Towarzystwo Rolnicze dyplomem za pomysłowe ule i narzędzia pszczelarskie własnej konstrukcji oraz za wzorową hodowlę jedwabników. (Dyplomy wraz z ulem oraz wyposażenie domu rodziny Ulmów możemy oglądać w Muzeum Ludzi Ratujących Żydów w Markowej).

Jego zaangażowanie w nowoczesne pszczelarstwo i rozumienie roli pszczół w zapylaniu sadów owocowych pokazują, że był pionierem w dziedzinie rolnictwa. Próbując hodować jedwabniki i nasadzać drzewa morwy przez szczepienie, eksperymentował z różnymi dziedzinami rolnictwa i rozwijał swoje umiejętności. Swoje talenty rozwijał także w majsterkowaniu. Złożył dwa aparaty fotograficzne i jako jedyny fotograf w okolicy wykonywał usługi fotograficzne. Jako pierwszy wprowadził do domu elektryczność, podłączając żarówkę do niewielkiego, własnoręcznie zbudowanego wiatraka.

Józef był typem społecznika, przez całe życie chętnie angażującym się w sprawy lokalnej społeczności. Sprawował funkcję bibliotekarza w Związku Młodzieży Wiejskiej RP „Wici”. Kierował markowską Spółdzielnią Mleczarską. Był również członkiem lokalnej spółdzielni zdrowia. Jego szczególną pasją było fotografowanie, Zajęcie niezwykle rzadkie na polskich wsiach tego okresu. Wiktoria natomiast była aktorką w amatorskim zespole teatralnym Związku Młodzieży Wiejskiej „Wici”.

Od końca 1942 roku, pomimo biedy i ciągłego zagrożenia życia ze strony okupanta niemieckiego, Ulmowie przez niemal półtora roku ukrywali na strychu swego domu ośmioro Żydów. Za wierność ewangelicznemu przykazaniu miłości bliźniego 24 marca 1944 r. Józef i Wiktoria ponieśli męczeńską śmierć z rąk żandarmów, zagorzałych i bezwzględnych strażników systemu niemieckiego nazizmu. Wraz z nimi rozstrzelane zostały również ich dzieci oraz Żydzi, którym udzielili schronienia. Umarło także poczęte dziecko Ulmów, przychodzące na światło dzienne właśnie w chwili, gdy jego matka była barbarzyńsko mordowana.

W roku 2003 rozpoczęło się dochodzenie diecezjalne mające na celu zebranie wszelkich materiałów na temat męczeństwa rodziny Ulmów. Po przekazaniu akt sprawy do Rzymu,
17 września 2022 roku Ojciec Święty Franciszek autoryzował Dykasteriom Spraw Kanonizacyjnych do promulgacji dekretu o ich męczeństwie, a następnie – na prośbę Arcybiskupa Adama Szala, Metropolity Przemyskiego obrządku Łacińskiego – zdecydował, aby ryt beatyfikacji odbył się 10 września 2023 roku w Markowej – miejscowości, w której rodzina Ulmów żyła i poniosła męczeńska śmierć.

Od tej chwili relikwie będą wystawione do kultu w kościele parafialnym w Markowej i rozpocznie się ogólnopolska Peregrynacja Relikwii Błogosławionej rodziny Ulmów.

Źródło : Informator z Beatyfikacji Czcigodnych Sług Bożych z 10 września 2023r , red. ks. dr. Łukasz Jastrzębski.