80 lecie pszczelarstwa na Dolnym Śląsku i 20 lat P.Z.P. w Świdnicy

Pszczelarstwo na Dolnym Śląsku za kilka lat, to jest w 2026 roku, będzie obchodziło jubileusz 80-lecia, od kiedy to polscy osiedleńcy zaczęli hodować pszczoły na ziemiach odzyskanych na Dolnym Śląsku. Odbudowywali oni pasieki pozostawione albo przywozili swoje ule wraz z rodzinami pszczelimi. Powstawały pierwsze pasieki, które oprócz cennego miodu i produktów pszczelich, przekazywały przyszłym pokoleniom tradycje pszczelarskie i styl życia, będący alternatywą na nadchodzące czasy. Tych kilka lat pozwoli nam na przedstawienie osób związanych z pszczelarstwem z całego Dolnego Śląska, tych osób znanych z wcześniejszych artykułów i tych znanych tylko swoim sąsiadom, o których nikt nie pisał i nigdy nie podziękował im za ich trud.

20 lecie p.z.p. w Świdnicy

W ten piękny jubileusz 80-lecia Pszczelarstwa na Dolnym Śląsku, w roku 2023 wpisuje się 20-lecie powstania Powiatowego Zrzeszenia Pszczelarzy w Świdnicy, kiedy to w 2003 roku (jak nas informuje Zdzisław Galant w artykule pt. 15-lecie P.Z.P w Świdnicy): grupa inicjatywna zorganizowała zebrania założycielskie Powiatowego Zrzeszenia Pszczelarzy w Świdnicy. Od tego czasu działamy zgodnie ze statutem, na rzecz pszczelarzy i pszczelarstwa – pięknej a zarazem społecznie i gospodarczo niezbędnej pracy. Rola pszczół w przyrodzie jest znacznie większa niż wartość miodu przez nie wytwarzanego. Najważniejszym skutkiem ich działalności jest zapylanie roślin. Oczywiste jest, że znaczna część żywności tj. plony rolne, owoce, warzywa zawdzięczamy pszczołom (w mniejszym stopniu także innym owadom zapylającym). Stąd też zadania pszczelarzy nie zamykają się tylko w pozyskiwaniu miodu. C.d.n.

Red. nacz. Adam Prusaczyk (1. I. 23.)