Barć z pomocą

Tak jak w latach ubiegłych tak i w tym roku Regionalne Koło Pszczelarzy ,,BARĆ’’ w Bielińcu w gminie Ulanów należące do Wojewódzkiego Związku Pszczelarskiego w Rzeszowie zorganizowało akcję zbiórki miodu wśród swoich członków z przekazaniem dla Rzeszowskiego Towarzystwa im. św. Brata Albert w Rzeszowie. Towarzystwo istnieje od 1988 roku i prowadzi swoją działalność dla bezdomnych mężczyzn oraz jadłodajnię dla ubogich. Na ręce kierownika placówki przekazano 40 kg. różnego gatunku miodów . To już piąta akcja zbiórki miodu przeprowadzona przez RKP ,,BARĆ’’ z Bielińca. Bardzo się cieszę, że koledzy pszczelarze chętnie włączają się do akcji zbiórki miodu, że czują i widzą potrzebę dzielenia pomocy ludziom potrzebującym. Jesteśmy jednym z kół a może jedynym, które bierze udział w różnych akcjach charytatywnych. Bierzemy również udział w różnych konkursach kulinarnych, wystawach współpracujemy z młodzieżą szkolną. W 2022 roku koło brało udział w konkursach i wystawach w Warszawie, Narolu, Rzeszowie (2x), Ulanowie (2x), Kurzynie, Nisku, Wolinie, Zarzeczu, Harasiukach i Bielińcu.

Wacław Piędel