Hotele dla owadów

Hotele dla owadów inaczej nazywane są owadzimi domkami, chociaż te nazewnictwo nie jest precyzyjne to określa funkcjonalność takich konstrukcji. Są to sztucznie powstałe struktury, przeznaczone do zakładania w nich gniazd przez różnego gatunku bezkręgowce. Takie twory nie mają ściśle określonej formy, budowy, kształtu, a nawet konkretnych materiałów, stosowana jest pełna dowolność. Istnieją jednak pewne wskazówki, jakiego
materiału użyć i w jaki sposób taki domek umieścić, aby przyciągnąć konkretne gatunki. W miarę pogłębiania się świadomości ludzi na temat ochrony
przyrody, tego rodzaju budki, zostają wykorzystywane na co raz większą skalę, nie tylko przez hodowców roślin uprawnych czy ogrodników, ale także ludzi niezwiązanych z branżą jako przejaw czynnej ochrony przyrody.

Earthwatch Institute

Earthwatch Institute jest charytatywną instytucją działającą na rzecz aktywnej ochrony środowiska, która symbolicznie uznała pszczoły za najważniejsze istoty na naszej planecie. Wiąże się to z faktem, że 70% roślin jest zapylanych właśnie przez te owady. Faktem naukowym jest, że wraz z ubiegiem czasu wpływ człowieka na te owady jest silnie destrukcyjny a w ciągu ostatnich lat prawdopodobnie wyginęło do 90% pszczół. W 2006 roku wprowadzono pojęcie Colony Collapse Disorder (CCD) czyli zespół masowego ginięcia pszczoły miodnej jako proces polietiologiczny i złożony.

Domki dla owadów

Domki mają być imitacją naturalnego środowiska bytowania konkretnych gatunków owadów, miejsca takie mają być pod względem konstrukcji atrakcyjne i zachęcać do gniazdowania. Niesie to korzyści nie tylko dla owadów, ale także dla człowieka. Przyciągnięcie np. biedronek pomoże pozbyć się niechcianych ataków mszyc. Część gatunków może także poprawić jakoś gleby poprzez rozkładanie resztek organicznych. Taki owadzi hotel
może być przystosowany również dla więcej niż jednego gatunku. Takie miejsca zapewniają schronienie, bezpieczne miejsce gniazdowania czy hibernacji dla owadów, a dzięki wstawieniu ich do własnego ogrodu przyczyniamy się do aktywnej ochrony środowiska. Między innymi może przyciągnąć pszczoły samotnice a wśród nich najlepiej poznaną Murarkę ogrodową, biedronki, motyle, chrząszcze i wiele innych.

Materiały domków dla owadów

Najczęściej budki lęgowe są wykonane z drewnianej, zadaszonej ramy, w której znajduje się kilka Pieter przystosowanych dla różnych owadów. Komory w ramie wypełnia się między innymi trzciną, bambusowymi tutkami, nawierconym drewnem, glinianymi naczyniami, donicami, słomą, szyszkami a nawet cegłówkami z nawiertami. Gałęzie, które się wykorzystuje pochodzi z różnych gatunków drzew i krzewów, najczęściej są to: sosna, olcha, lipa i brzoza. Należy pamiętać, że przed uzupełnieniem komór lęgowych, materiały powinny być wysuszone. Istnieją pewne parametry co do wielkości i średnicy otworów oraz ich kąta nachylenia (Banaszak 1993). Ważne jest także aby konstrukcja była zamknięta od tyłu i całość pokryta ochronną siatką o drobnych oczkach co pomoże chronić siedlisko owadów przed ptakami. Największy hotel dla owadów został stworzony przez
dzieci w ramach ochrony przyrody, liczył aż 9 metrów i można było go obejrzeć w 2011 roku na Chelsa Flower Show w Anglii.

W miarę możliwości takie budki powinny być ustawiane w miejscach nasłonecznionych co wpływa korzystanie na owady ale także pozwala na szybkie
wysychanie materiału po deszczu, gdyż wilgotne miejsca sprzyjają rozwojowi pleśni. Zalecane jest także stawianie budek lęgowych na podwyższeniu i unikanie bezpośrednio kontaktu z ziemią. Zaleca się także ustawianie konstrukcji w miejscu osłoniętym od wiatru. Należy pamiętać, że skutecznie przyciągnąć owady można, jeśli w naszym ogrodzie lub w bezpośrednim kontakcie, znajdują się rośliny atrakcyjne dla owadów.

Paulina Prorok

BIBLIOGRAFIA:

  1. Hotele dla owadów, dobra praktyka czy wielka pomyłka? – M. Ziemiański, A. Klimczak
  2. Ekologia pszczół – J. Banaszak
  3. Hotele dla dzikich zapylaczy – Greenpeace – K.
    Jagiełło, R. Szałata
  4. Bees Declared To Be The Most Important
    Living Being On Earth – Ch. J. H. Concio