Jad pszczeli

Gruczoły jadowe pozwalają pszczołom wytwarzać bezbarwną, drażniącą ciecz. Nazywane są one także gruczołami kwaśnymi bowiem pH jadu waha się między 5,0 a 5,5. Narządem umożliwiającym aplikację jadu przeciwnikowi jest żądło. W przypadku matki pszczelej ma ono za zadanie zlikwidować potencjalną konkurentkę o tron.