Anna Tomańska

Sztuka i pszczoły cz 2

Pszczelarstwo jest odkrywaniem – relacji człowieka z naturą, opieraniem się przeciwnościom losu, poznawaniem tajemniczego życia ula, zapachu wosku i smaku miodu. Gdybyśmy pomyśleli ile zmysłów pobudza praca z tymi owadami to uznalibyśmy, że obcujemy z czymś na kształt sztuki, a to coś nas napędza i umacnia w zdrowiu. Co więcej, jest nauką dającą nam poczucie spełnienia i mądrości, pozwala stawiać pytania i poszukiwać dla nich odpowiedzi. Praca w pasiece uszlachetnia i dodaje pokory. W pewnym momencie wsiąkamy w nią tak bardzo, że przeradza się ona w sztukę i odwrotnie. I jest to zauważalne w każdym zakątku świata, w którym pszczoły wplatały się w kulturę i tradycje, wierzenia, zabobony i codzienne życie. Ci, którzy później badają przejawy życia człowieka, odkopują porcelanę, kości, maski i elementy biżuterii… mogą jeszcze bardziej doświadczyć relacji człowieka i jego wyższej potrzeby wyrażenia własnej osobowości, także w relacji do pszczół.

Morskie pszczoły

Ekosystemy, których biotop stanowi środowisko wodne są niezwykle złożone i pełne nieodkrytych gatunków fauny i flory oraz relacji między nimi. W nich można doszukać się podobieństw do tych występujących do lądzie, które są o wiele bardziej dostępne do obserwacji i badań. Dotychczas twierdzono, iż zapylanie kwiatów może odbywać się przy pomocy wody (hydrogamia) jednak kooperacja przenoszenia pyłku przez zwierzęta między roślinami jest zarezerwowana tylko dla środowiska lądowego a sztandarowymi owadami, które się tym trudnią są pszczoły. Transport pyłku drogą wodną poprzez prądy morskie uznano zaś za prawie wyłączną adaptację roślin do życia w środowisku rzek, mórz i oceanów.  

Apikultura wojskowa

W antycznej Grecji pszczoły i miód wykorzystywano jako środek do walki – broń biologiczną. Mimo, że taktykę wykorzystania syconego miodu do osłabienia sił i zdolności obrony przeciwnika znane były już w I wieku p.n.e. u Rzymian to na przestrzeni epok żołnierze dalej nabierali się na skrzyniepełne trunków. Pozostawiane one były ,,niby w czasie pośpiesznego wycofania

Sztuka i pszczoły

Modzelewski upiększał sztuką świat, twierdząc, że jej dyskretna forma dodaje mu zawsze dobra. Passendorfer opisywał sztukę prawami doboru naturalnego. A Terentiew twardo twierdził, że w sztuce nie ma demokracji!

European Bee Garden

European Bee Garden

Projekt Europejskiej Pasieki Miejskiej – European Bee Garden to projekt zrealizowany przez Biuro Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu oraz Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Pomysł na projekt pojawił się w 2021 roku w ramach pracowni wspólnie.eu, który zapewniał również możliwość udziału w wielu szkoleniach i warsztatach. Przekazując projekt do Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu spotkałam się z bardzo pozytywnym nastawieniem, w całości założenia projektowe zrealizowano do końca 2022 r. i zwieńczono uroczystą konferencją.