Hotele dla owadów

Hotele dla owadów inaczej nazywane są owadzimi domkami, chociaż te nazewnictwo nie jest precyzyjne to określa funkcjonalność takich konstrukcji. Są to sztucznie powstałe struktury, przeznaczone do zakładania w nich gniazd przez różnego gatunku bezkręgowce. Takie twory nie mają ściśle określonej formy, budowy, kształtu, a nawet konkretnych materiałów, stosowana jest pełna dowolność. Istnieją jednak pewne wskazówki,