Samotnice

W Polsce na największą skalę rozpowszechnione są hodowle pszczoły miodnej oraz wiedza na ich temat, dlatego też pszczoły przywodzą na myśl rodzinę, która żyje w określonym porządku, w którym każdy ma swoją pozycję w hierarchii społecznej i przypisane do tego zadania. Rój pszczeli kojarzony jest z podziałem kastowym: z jedną królową, wieloma robotnicami i trutniami, które żyją wspólnie w gniazdach lub jeśli to hodowla, w ulach. Wśród grup społecznych jest dodatkowy podział zadaniowy np. robotnice karmiące, robotnice zbierające nektar, żołnierze etc. Gatunek Pszczoły miodnej (Apis melifera) jest jednak w mniejszości, ponieważ większość pszczół żyje zupełnie inaczej i należą do grupy określanej wspólnie jako pszczoły samotne.