Kontrolowanie wagi ula

Każdemu pszczelarzowi zależy, aby wiedzieć w jakim stanie są pszczoły w jego pasiece. Jednym z podstawowych sposobów kontroli uli jest ich ważenie. Te zapylające kwiaty owady nie lubią sytuacji, w której ich dom jest otwarty, szczególnie jeżeli dzieje się to zbyt często.