European Bee Garden

European Bee Garden

Projekt Europejskiej Pasieki Miejskiej – European Bee Garden to projekt zrealizowany przez Biuro Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu oraz Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Pomysł na projekt pojawił się w 2021 roku w ramach pracowni wspólnie.eu, który zapewniał również możliwość udziału w wielu szkoleniach i warsztatach. Przekazując projekt do Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu spotkałam się z bardzo pozytywnym nastawieniem, w całości założenia projektowe zrealizowano do końca 2022 r. i zwieńczono uroczystą konferencją.