Zakład Produkcyjny Igopak w Świdnicy: Inwestycja w Ochronę Pszczoły Miodnej Apis Mellifera

W obliczu narastających wyzwań, związanych z ochroną środowiska naturalnego, coraz więcej przedsiębiorstw podejmuje działania na rzecz zachowania przyrody. Jednym z takich inspirujących przykładów jest zakład produkcyjny Igopak, z siedzibą w Świdnicy, który zdecydował się na zasianie własnej łąki kwietnej na swoim terenie. Ta proekologiczna inicjatywa ma na celu wsparcie populacji pszczół miodnych, zwłaszcza Apis mellifera,