Mirosław Majcherek prezes Koła Pszczelarzy Wrocław Krzyki

XXVI Walny zjazd delegatów P.Z.P.

25 marca 2023 roku w hotelu „Gromada” w Warszawie odbył się XXVI Walny Zjazd Delegatów Polskiego Związku Pszczelarskiego, w którym udział wzięła 8-osobowa delegacja z Dolnośląskiego Związku Pszczelarskiego we Wrocławiu:, Czesław Trzciański – prezes DZP, Andrzej Gryglak, Bolesław Krawczyk, Czesław Pachołek, Marian Krzyżostaniak, Mirosław Majcherek, Zenon Zięba i Adam Prusaczyk. Walny zjazd otworzył o godz.

Praktyczne korzyści ze znajomości psychobiologii pszczoly miodnej

„Kompetencje bez faktów są puste, wyniki bez koncepcji są ślepe. Zmysły nie potrafią myśleć, zaś rozumienie nie widzi. Tylko poprzez zebranie tego w całość otrzymuje poznanie.” Emanuel Kant. . Profesor dr hab. Zbigniew Lipiński – pszczelarz z czterdziestoletnim doświadczeniem w pracy we własnej, ok. 100-pniowej pasiece. Podczas pierwszego w Polsce, a drugiego po Niemczech wykładu