Wartość odżywcza owadów w porównaniu z innym pokarmem wysokobiałkowym w postaci wołowiny(Shockkley & Dosscy 2014)

Owady jako alternatywne źródło pokarmu

Owady stanowią przede wszystkim źródło wysokiej jakości białka pochodzenia zwierzęcego, które ze względu na nieustanny wzrost liczby ludności staje się dobrem trudno dostępnym. Na podstawie obliczeń, zgodnie z prognozą wariantu średniego ONZ przewidywana liczba ludności w kolejnym dziesięcioleciu przekroczy 8 mld, a w 2050 będzie bliska 10 mld (FAO, 2018). Obecnie około 70% gruntów rolnych i 30% wszystkich gruntów na Ziemi jest wykorzystywanych do hodowli zwierząt gospodarskich (Shockley & Dossey, 2014).