Praktyczne korzyści ze znajomości psychobiologii pszczoly miodnej

„Kompetencje bez faktów są puste, wyniki bez koncepcji są ślepe. Zmysły nie potrafią myśleć, zaś rozumienie nie widzi. Tylko poprzez zebranie tego w całość otrzymuje poznanie.” Emanuel Kant. . Profesor dr hab. Zbigniew Lipiński – pszczelarz z czterdziestoletnim doświadczeniem w pracy we własnej, ok. 100-pniowej pasiece. Podczas pierwszego w Polsce, a drugiego po Niemczech wykładu