Ptaki mimetyczne

Zwierzęta komunikują się ze sobą na różnych płaszczyznach: wzrokowej, chemicznej, akustycznej i bezpośredniego dotyku. W przypadku ptaków metody te są ograniczone gdyż budowa anatomiczna ogranicza ich mimikę, a ponad to używają one znikomej ilości gestów. Ptaki świetnie komunikują się ze sobą za pomocą sygnałów akustycznych, potrafią wydawać dźwięki mechaniczne oraz naśladować głosy i zasłyszane z otoczenia dźwięki – ptaki mimetyczne.