Sztuka i pszczoły

Modzelewski upiększał sztuką świat, twierdząc, że jej dyskretna forma dodaje mu zawsze dobra. Passendorfer opisywał sztukę prawami doboru naturalnego. A Terentiew twardo twierdził, że w sztuce nie ma demokracji!