Morskie pszczoły

Ekosystemy, których biotop stanowi środowisko wodne są niezwykle złożone i pełne nieodkrytych gatunków fauny i flory oraz relacji między nimi. W nich można doszukać się podobieństw do tych występujących do lądzie, które są o wiele bardziej dostępne do obserwacji i badań. Dotychczas twierdzono, iż zapylanie kwiatów może odbywać się przy pomocy wody (hydrogamia) jednak kooperacja przenoszenia pyłku przez zwierzęta między roślinami jest zarezerwowana tylko dla środowiska lądowego a sztandarowymi owadami, które się tym trudnią są pszczoły. Transport pyłku drogą wodną poprzez prądy morskie uznano zaś za prawie wyłączną adaptację roślin do życia w środowisku rzek, mórz i oceanów.