80 lecie pszczelarstwa na Dolnym Śląsku i 20 lat P.Z.P. w Świdnicy

Pionierami pszczelarstwa w powiecie Świdnickim byli: Stanisław Kruczek, Władysław Hercuń, Antoni Talarski, Jan Pietrzak, Witold Święcicki, Kazimierz Buczma, Feliks Chmielewski, Paweł Rubaszewski, Tadeusz Kozłowski i wielu innych. Na dowód tego chciałbym przedstawić kilka postaci: naszego pszczelarza – Pana Tadeusza Kozłowskiego. Urodził się on w Polsce Centralnej w miejscowości Nowa Słupia (leży ona u stóp Łysej