Miodobranie

Prace w pasiece prowadzi się przez cały rok. Konkretne zadania przypisane są do konkretnego kwartału. Na okres wakacyjny przypada najważniejsze, a zarazem najtrudniejsze zadanie – miodobranie. Dlatego wiosną sprzęt należy dokładnie sprawdzić. Pomieszczenie na miodobranie Pszczelarz powinien mieć specjalne pomieszczenie, w którym będzie przeprowadzać proces miodobrania. Pracownia pszczelarza, musi mieć ograniczony dostęp dla pszczół. Składowane