XXVI Walny zjazd delegatów P.Z.P.

25 marca 2023 roku w hotelu „Gromada” w Warszawie odbył się XXVI Walny Zjazd Delegatów Polskiego Związku Pszczelarskiego, w którym udział wzięła 8-osobowa delegacja z Dolnośląskiego Związku Pszczelarskiego we Wrocławiu:, Czesław Trzciański – prezes DZP, Andrzej Gryglak, Bolesław Krawczyk, Czesław Pachołek, Marian Krzyżostaniak, Mirosław Majcherek, Zenon Zięba i Adam Prusaczyk.

Walny zjazd otworzył o godz. 10-tej pan prezydent P.Z.P. Tadeusz Dylon poprzez wprowadzeniem pocztu sztandarowego. Wybrano przewodniczącego i prezydium zjazdu, przyjęto i uchwalono porządek obrad, wybrano Komisję Mandatowo – Skrutacyjną i Wnioskowo – Programową. Drogą głosowania przyjęto sprawozdania Związku PZP i Komisji Rewizyjnej Związku.

Przeprowadzono dyskusję nad powyższymi sprawozdaniami.

przyjęto uchwałę w sprawie:

 1. Przyjęcia sprawozdania Zarządu Związku za 2022 r.
 2. Zatwierdzenia bilansu, rachunku zysku i strat za okres 01.01.2022 – 31.12.2022r.
 3. Przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Związku za 2022 rok.
 4. Udzielenie absolutorium Zarządowi PZP za 2022 rok.
 5. Zatwierdzenie planu przychodów i preliminarza wydatków Polskiego Związku Pszczelarskiego na 2023 rok.
 6. Ustalenie wysokości składki członkowskiej w PZP ( pozostaje bez zmian).
 7. Nadania tytułu honorowego Członka PZP.
 8. Wręczenia złotej odznaki PZP ( P. dyrektorowi Technikum Pszczelarskiego w Pszczelej Woli).

DYSKUSJA PROGRAMOWA

Podczas dyskusji programowej zabrał głos Mirosław Majcherek – delegat DZP we Wrocławiu. Swoją wypowiedź skierował do delegatów Zjazdu, zachęcając ich do wsparcia Zarządu i Waldemara Kudły przewodniczącego zespołu do spraw pszczelarstwa przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi w rozwiązaniu problemu w sprawie krótkoterminowego okresu składania wniosków do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o dotacje na matki , leki i sprzęt.

Termin składania wniosków przedłużono z 18 do 24 kwietnia 2024roku https://www.facebook.com/dolnoslaski

Przedstawiono uchwałę i wnioski Komisji Wnioskowo – Programowej i w tym zakresie podjął uchwałę Walny Zjazd Delegatów Związku.

WOLNE WNIOSKI

O godz. 17-tej w punkcie: Wolne wnioski Mirosław Majcherek z DZP we Wrocławiu podał wniosek dotyczący podniesienia kwoty „de minimis” na przezimowane pnie pszczele z 50 do 100 zł.

Zenon Zięba ( reprezentujący Pasiekę Ziębów tel. 504262864) przekazał wniosek aby zarząd P.Z.P. wystąpił do Ministerstwa Rolnictwa o opracowanie jednolitej ustawy ( akt prawny) dotyczącej działalności pszczelarstwa w Polsce, w której będą zamieszczone wszystkie prawa i obowiązki dotyczące naszej działalności.

NIEPRZEKAZANY WNIOSEK

Nie został przekazany wniosek dotyczący rozwiązania problemu kwitnących poplonów miododajnych zimą, zagrażających pokoleniu zimowemu pszczół, gdyż pszczoły przy odpowiedniej pogodzie w grudniu wylatują na pożytek i giną, co doprowadza do wyginięcia całych silnych rodzin. Poplony takie należałoby zaorać już w listopadzie. Problem ten został zauważony na zebraniu pszczelarzy w Izbie Rolnej we Wrocławiu i zgłoszony przez Zdzisława Zieniewicza.

red. Adam Prusaczyk https://kurierpszczelarski.pl/pszczelarstwo-na-dolnym-slasku-ma-sie-dobrze/

1 thought on “XXVI Walny zjazd delegatów P.Z.P.”

 1. Piotr Czajkowski

  Czy na Zjeździe dostrzeżono skutek agresywnej zmiany technik udzielania wsparcia poprzez ARiMR pszczelarzom: wykluczanie cyfrowe a za tym osobiste seniorów ? Stanowią Oni ( wkrótce : Wy) olbrzymią rzeszę zrzeszonych w PZP.
  Przez blisko sto lat funkcjonowały stowarzyszenia statutowe. Od lat w oparciu o ustawę o społeczno-zawodowych organizacjach rolników w ubieganiu się i udzielaniu pomocy pośredniczą związki regionalne pszczelarzy, a w nich koła PZP. Ponad 18 lat docierała tak pomoc unijna (wystarczał nr EP związku regionalnego). Obecnie pszczelarz musi: mieć własny EP -indywidualny nr w ewidencji producentów ARiMR. Aby go mieć – musi mieć konto w banku. Po pokonaniu wyboistej drogi ( w tempie ekspresowym , bez możliwości aneksów) znaczna większość – ale nie wszyscy ! – znajdą się na elektronicznie podpisanych listach z prognozami finansowymi, wystartuje ekspresowy nabór przez bezbłędne bramki, podpisane zostanę umowy przez przedstawicieli – lub osobiście. Po nanizaniu owieczek na elektroniczne sznurki zarządy kół terenowych nie będą potrzebne: przyznana refundacja trafi na indywidualne konta. Ostatnia posługa dla sektora wybranego -konieczne skompletowanie oświadczeń z numerami EP, wpisu do rejestru lub numeru wet. zakaźnego, SB lub RHD. No i z numerem konta dla przelania dobroczynnego wsparcia. Wszystkie potrójnie poświadczone. Odrębnie o lekach, o odbudowie pogłowia, o sprzęcie.
  Podsumowując: abyś seniorze otrzymywał emeryturę lub rentę – ZUS i listonosz Poczty Polskiej musi znać Twój adres i to wystarczy.
  Abyś otrzymał świadczenie osobiste naliczone przez właściwe ministerstwo – jak wyżej. 12 razy w roku, do końca życia.
  Abyś otrzymał jednorazową refundację części kosztów produkcji (głównie – zwalczania warrozy, ok. 10 zł – 18 zł/ul) – musisz założyć konto.
  Od dwu lat jesteś do tego zachęcony odrębnym wsparciem nowym, krajowym , finansowym – zamiast 20 w tym roku 50 zł/ul bez powyższych biurokratycznych ceregieli, bez pomocy stowarzyszeń. Ale musisz mieć konto.

  Zgłaszam powyższe pod analizę przyczynowo-skutkową: pszczelarski aspekt wykluczenia cyfrowego seniorów ze wsparcia sektorowego w Polsce.

  Piotr Czajkowski, Gądkowice, 28 marca 2023

Comments are closed.