ZABYTKOWE GOSPODARSTWO NA SPRZEDAŻ

ZABYTKOWE GOSPODARSTWO NA SPRZEDAŻ

Szukasz unikatowej nieruchomości z potencjałem na MIODOSYTNIĘ ,WINNICĘ LUB GOSPODARSTWO agroturystyczne o głębokich korzeniach historycznych.

Mamy coś wyjątkowego dla Ciebie!

Dlaczego warto zainteresować się tą ofertą?

Historia na wyciągnięcie ręki

Nieruchomość w Gołaszycach, gm. Żarów, skrywa w sobie budynki gospodarcze wzniesione około 1854 roku, będące świadectwem życia miejscowych dóbr rycerskich rodu von Salisch.

Architektoniczna perła

Budynki zostały zaprojektowane na planie litery U, w bezpośrednim sąsiedztwie malowniczego dworu z funkcją mieszkalno-administracyjną sprzed 1945 roku.

Zachowane detale

Od murowanej obory z dachem dwuspadowym przykrytym dachówką karpiówką, po dwukondygnacyjny budynek mieszkalno-gospodarczy z funkcją spichlerza. Każdy budynek zachował swoją historyczną bryłę, kompozycję elewacji oraz pierwotne detale architektoniczne.

Miejsce z potencjałem

Nieruchomość znajduje się w obszarze obserwacji archeologicznej, co po uzgodnieniu z Odziałem Konserwatora Zabytków pozwala na prowadzenie działalności, tworząc unikatowe miejsce na biznes lub dom.

Dodatkowe atuty

  • Działka o powierzchni 1,2397 ha
  • Nieruchomość stanowi ważny element historycznego krajobrazu architektonicznego Gołaszyc, będąc integralną częścią folwarku z XVIII wieku.
  • Możliwość adaptacji budynków na różne cele, od winnicy, gospodarstwa rolnego, agroturystki czy luksusowe apartamenty w stylu retro.
  • W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jest pod teren przemysłowo-usługowy.

Lokatorzy

Na terenie posiadłości wynajmowane są mieszkania dla dwóch osób, którym Urząd Miasta w Żarowie zapewni mieszkania zastępcze.

Nad budynkiem czuwa Konserwator Zabytków

Odpowiedź konserwatora zabytków ma kluczowe znaczenie dla planów związanych z nieruchomością w Gołaszyce, gm. Żarów. Oto jej główne punkty:

Decyzja

Konserwator zabytków wyraził zgodę na rozbiórkę budynków oznaczonych numerami 3, 4 i 5. Jednakże odmówił zgody na rozbiórkę budynków oznaczonych numerami 1, 2, 6 i 7 . Budynki przeznaczone do odbudowy powinny zachowywać zewnętrzny zabytkowy styl architektoniczny zaś we wnętrzu można adoptować je na różne cele.

Uzasadnienie

Odmowa jest uzasadniona tym, że budynki o numerach 1, 2, 6 i 7 są ujęte w Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Żarów jako ważne elementy zespołu folwarcznego z XVIII wieku. Są one istotnymi elementami historycznego krajobrazu architektonicznego Gołaszyc. Budynki te są również ważnym przykładem dobrze zachowanego zespołu folwarcznego typowego dla śląskich założeń folwarcznych, których w obecnym stanie zachowało się niewiele.

Ważność historyczna

Budynki te są szczególnie cenne z uwagi na ich pochodzenie z połowy XIX wieku oraz związki z miejscowymi dobrami rycerskimi rodu von Salisch.

Po więcej aspektów historycznych zapraszam tutaj:

Stan techniczny

Konserwator zwrócił uwagę, że choć w projektach rozbiórki wskazywano na zły stan techniczny budynków, nie przeprowadzono pełnej ekspertyzy ich stanu technicznego. Ponadto argumenty dotyczące braku ogrodzenia czy nadzoru nad obiektami oraz potencjalnego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi nie zostały uznane za uzasadnione.

Podsumowanie

Odpowiedź konserwatora zabytków oznacza, że właściciel nieruchomości może przystąpić do rozbiórki trzech budynków, ale cztery pozostałe budynki muszą być zachowane i odpowiednio zabezpieczone. Wszelkie dalsze działania w zakresie tych budynków muszą być podejmowane z uwzględnieniem ich wartości historycznej i zabytkowego charakteru.

KONTAKT

+48 728 132 507

GALERIA POSIADŁOŚCI W GOŁASZYCACH

#NieruchomośćwGołaszycach
#Żarów
#Dolnośląskie
#budynkigospodarcze
#dobrarycerskie
#roduvonSalisch
#architektonicznaperła
#dwórmieszkalnoadministracyjny
#dachdwuspadowy
#dachówkakarpiówka
#budynekmieszkalnogospodarczy
#spichlerz
#detalearchitektoniczne
#obszarobserwacjiarcheologicznej
#połączenienowoczesnościZhistorią
#miejsceNaBiznes
#historycznanieruchomość
#Gołaszyce
#Żarów
#historycznedetale
#architektura
#starebudynki
#zachowanebryły
#elewacje
#kultura
#dziedzictwo
#biznes
#dom
#potencjał
#przestrzeń
#inwestycja
#natura
#archeologia
#tradycja
#nowoczesność
#unikatowemiejsce
#zabytek